Naposledy aktualizováno: 26.09.2022 16:07:55
Na úvodní stranu

Městská knihovna a informační centrum

v Raspenavě

Po založení nové obecní knihovny v roce 1946 se její knižní fondy soustřeďovaly v domě v Luhové ulici č. 105 (dnes zbořen, předtím Školní klub), knihovníkem se stal kapelník Řepka.

 

 

V padesátých letech knihovna načas sídlila v domě ve Fučíkově ul. 426. Její provoz zajišťovali učitelé, mj. Stanislava Zajícová a Anna Pospíšilová.

 

Na počátku let šedesátých se knižní fond knihovny zvýšil na 2500 svazků, ale kromě školáků ji navštěvovalo pouhých 20 dospělých.

 

 

V roce 1974 se knihovna se 4 400 svazky stěhovala do zrušené prodejny obuvi (Fučíkova 645), kde ji i přes stísněné prostory a chabé vytápění využívalo přes 200 dětských čtenářů a na 150 dospělých. Léta se o její chod staral Josef Kulich s pomocí manželky a dcer.

 

 

V roce 1988 knihovna získala konečně adekvátní prostory

v pavilonu mateřské školy (Luhová 160), slavnostní otevření se konalo 30. března. Profesionální knihovnice Martina Němcová z Hejnic zde pečovala o 10 000 svazků, čtenáři navíc využívali čítárnu s časopisy a hudební koutek s přehrávací technikou.

 

 

(Použit text z knihy Pavla D. Vinkláta a Dany Filipové - RASPENAVA, město na Smědé; nakladatelství KNIHY 555 - Květa Vinklátová v Liberci roku 2007)

 

 

V srpnu 2010 zničila blesková povodeň mateřskou školu

a s ní i městskou knihovnu. Zachránit se podařila 1/10

z celkového knižního fondu.

V květnu 2011 byla knihovna znovu otevřena a to

v náhradních prostorách na Městském úřadě

v Raspenavě.

 

 

 

 

ROK

CELKEM KNIH
V KNIHOVNĚ
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ KNIHOVNY

POČET ČTENÁŘŮ
DOSPĚLÍ/DĚTI

CELKEM PŮJČENO

A/N/M/MN/ČASOPISŮ

2000 10.873 --

141

85/56
3.992/604/1.264/503/1.797
2001

11.053

--

126

74/52
4.259/393/793/405/1.627
2002 11.287 --

127

84/43
3.822/1348/937/623/????
2003 11.475 --

122

81/41
3.379/1.379/749/437/1.021
2004 ? --

119

79/40

3.756/1.657/578/333/1.369
2005 ? -- ? 2.783/1.135/562/285/923
2006 10.776 --

100

69/31
3.084/1.265/1.097/324/1.051
2007 10.965 --

99

64/35

3.405/1.351/1.135/778/1550
2008 11.698
914

136

67/69

3.988

2.104/927/541/416/540

2009 11.835 1827

117

74/43

5.661

3.239/644/990/238/550

2010 1.677 1244

91

63/28

3.459

2.189/335/642/98/195

2011 3.683 918

106

75/31

2.454

1.790/171/407/35/51

2012 4.658 1535

93

74/19

4.618

3.525/373/554/57/109

2013 5286 1327

93

74/19

4380

3397/427/370/85/101

2014 5809 1584

102

80/22

4823

3759/475/396/114/79

2015 6264 1556

94

76/18

4234

3233/352/473/96/80

2016 6758 1507

103

81/22

4248

3361/411/344/66/66

 

 

A - beletrie pro dospělé ; N - naučná literatura pro dospělé

M - beletrie pro mládež ; MN - naučná literatura pro mládež